Satish Bhusal " Cad "
From : Arghakhanchi
Now in Butwal....
....
.Be mY Friens On :

Facebook  : http://www.facebook.com/satish.bhusal

satishbhusal@yahoo.com


satishbhusal (mig id)

Post by Satish :
 
Copyright © 2017 Palpali Milan ( www.Palpalimilan.blogspot.com )
साथीहरुको निम्ति साथीहरुद्धारा तयार पारिएको सानोसंसार पाल्पाली मिलनमा पाल्नुभएकोमा हजुरको सफल अनि सुखद जीवनको कामना गर्दै हृदय देखी नै स्वागत गर्दछौ । Thanks A Lot For Your Valuable Visit. Have A Life Full of Happiness And Success.