आकाशमा लाखौं तारा रोजे मैले तिमी एउटै ।
जीवनको साथी आज खोजे मैले तिमी एउटै ।।

अप्सरानै हौकी तिमी मेरो आँखा यस्तो होकी ।
कहाँबाट आयौ तिमी सौन्दर्यको खानि बोकी ।।

मेरो सारा दु:ख बुझ्ने भेटे मैले तिमी एउटै ।
आकाशमा लाखौं तारा रोजे मैले तिमी एउटै ।।

बाचिदिन्छु तिमी सँगै खुशी दीइ सयौ जूनी ।
चोखो माया दिन्छु सधैं मत हेर तिम्रै हुनी ।।


फुलहरुको भिड भित्र देखे मैले तिमी एउटै ।
आकाशमा लाखौं तारा रोजे मैले तिमी एउटै ।।

आकाशमा लाखौं तारा रोजे मैले तिमी एउटै ।
जीवनको साथी आज खोजे मैले तिमी एउटै ।।
 
Copyright © 2017 Palpali Milan ( www.Palpalimilan.blogspot.com )
साथीहरुको निम्ति साथीहरुद्धारा तयार पारिएको सानोसंसार पाल्पाली मिलनमा पाल्नुभएकोमा हजुरको सफल अनि सुखद जीवनको कामना गर्दै हृदय देखी नै स्वागत गर्दछौ । Thanks A Lot For Your Valuable Visit. Have A Life Full of Happiness And Success.