Jerryy  New Nepali Movie

Jerryy is a new nepali movie by Hemraj B.C. director of popular nepali movie HOSTEL. Starring: Anmol K.C. , Anna Sharma, Amalia Sharma, Abhishek Man Sherchan, Yash SJB Rana C in the lead role . Most of the scenes had been shot at beautiful Mustang. 


Nepali Movie Jerryy,Anmol K.C., Anna Sharma

Anmol K.C., Anna Sharma


 
Copyright © 2017 Palpali Milan ( www.Palpalimilan.blogspot.com )
साथीहरुको निम्ति साथीहरुद्धारा तयार पारिएको सानोसंसार पाल्पाली मिलनमा पाल्नुभएकोमा हजुरको सफल अनि सुखद जीवनको कामना गर्दै हृदय देखी नै स्वागत गर्दछौ । Thanks A Lot For Your Valuable Visit. Have A Life Full of Happiness And Success.