कम्प्युटर बन्द गर्ने shortcut बटन Shortcut कसरी बनाउने ?
A. How to create a shortcut for shotdown in your desktop.

1. Click right on desktop.
2.choose New
3. choose Shortcut.
4.now type rundll32.exe or powerprof.dll or setsuspedstate.
5. now if click here your computer will be shotdown
 
Copyright © 2017 Palpali Milan ( www.Palpalimilan.blogspot.com )
साथीहरुको निम्ति साथीहरुद्धारा तयार पारिएको सानोसंसार पाल्पाली मिलनमा पाल्नुभएकोमा हजुरको सफल अनि सुखद जीवनको कामना गर्दै हृदय देखी नै स्वागत गर्दछौ । Thanks A Lot For Your Valuable Visit. Have A Life Full of Happiness And Success.