Photos Surrounding German Temple @ Lumbini - Nepal.


German Temple, German Temple in Nepal, Lumbini's German Temple
German Temple Situated At Lumbini(The Birth Place Of Lord Buddha ) Nepal. Beautiful Garden Photo


Loard Buddha Death Photo
Siddhartha Gautam Buddha With  His Followers.


Lord Buddha 7 steps, Birth of Lord Buddha

Lord Buddha, Lord Buddha's Followers Photo
Lord Buddha Realizing The Ultimate Truth Of Life By The Help Of His Sarathi.

Lord Buddha Riding Horse


Lord Buddha Wife, Yasodha Photo

Lord Buddha's Wife Yasodha Pic.

Lord Buddha Cutting His Hair PhotoGerman Temple Wall Painting
Beautiful Wall Paintings As Seen On German Temple.

Manju Shree Photo


 
Copyright © 2017 Palpali Milan ( www.Palpalimilan.blogspot.com )
साथीहरुको निम्ति साथीहरुद्धारा तयार पारिएको सानोसंसार पाल्पाली मिलनमा पाल्नुभएकोमा हजुरको सफल अनि सुखद जीवनको कामना गर्दै हृदय देखी नै स्वागत गर्दछौ । Thanks A Lot For Your Valuable Visit. Have A Life Full of Happiness And Success.