Photo By : Prakash Chudali  Edited By : Milan Aryal Milsan


Photo By : Prakash Chudali Edited By : Milan Aryal Milsan
..
.. 
Photo By : Prakash Chudali Edited By : Milan Aryal Milsan
 
Photo By : Prakash Chudali Edited By : Milan Aryal Milsan
Photo By : Prakash Chudali Edited By : Milan Aryal Milsan
 
Photo By : Prakash Chudali Edited By : Milan Aryal Milsan

माथिका तस्बिरहरुमा छुट्नुभएका आदरणिय गुरु एवं कर्मचारीहरुको तस्बिर निकट भविष्यमा यथासक्य छिटो समावेश गर्ने कोशिस गर्ने प्रण गर्दछौँ । 
Copyright © 2017 Palpali Milan ( www.Palpalimilan.blogspot.com )
साथीहरुको निम्ति साथीहरुद्धारा तयार पारिएको सानोसंसार पाल्पाली मिलनमा पाल्नुभएकोमा हजुरको सफल अनि सुखद जीवनको कामना गर्दै हृदय देखी नै स्वागत गर्दछौ । Thanks A Lot For Your Valuable Visit. Have A Life Full of Happiness And Success.