कुरो अस्तिको हो हजुर देखे उनीलाई बजारमा
नजरसम्म जुध्यो हजुर बोल्न पाइएन नि हतारमा
त्यही नयनले के के गर्यो
कसरी भनम हजुर
रातको निन्द्रा उड्यो दिनको चयन पनि गुम्यो हजुर


खुशि औधी भए म देखी उनलाई छिमेकीकोमा आएको
अस्ति मात्र देखेको उनलाई हिजोसँगै बसी बोल्न पाएको;;
;;
;

त्यही बोलीले के के गर्यो

कसरी भनम हजुर
रातको निन्द्रा उड्यो दिनको चयन पनि गुम्यो हजुर

परीसरी रुप उनको छिन उनी एक लाखौँ हजारमा
कब्जा गरिसकिन उनले मेरो मन मस्तिष्क अनि विचारमा
त्यही रुपले के के गर्यो

कसरी भनम हजुर
रातको निन्द्रा उड्यो दिनको चयन पनि गुम्यो हजुर

R. Sharma

 
Copyright © 2017 Palpali Milan ( www.Palpalimilan.blogspot.com )
साथीहरुको निम्ति साथीहरुद्धारा तयार पारिएको सानोसंसार पाल्पाली मिलनमा पाल्नुभएकोमा हजुरको सफल अनि सुखद जीवनको कामना गर्दै हृदय देखी नै स्वागत गर्दछौ । Thanks A Lot For Your Valuable Visit. Have A Life Full of Happiness And Success.